Goede doelen

Per jaar zal de Vereniging Hardloopvrienden Elsloo bekijken of en aan welk goed doel een donatie zal worden gedaan. Dit op voorwaarde dat de financiële middelen hiervoor aanwezig zijn.

 

2018:

Het bestuur van de Hardloopvrienden Elsloo ondersteunt het streven van de Schippersbeurs (Streekmuseum) in Elsloo om alle bezoekers te laten proeven aan ‘vroeger’. Momenteel werkt men aan de verbetering van de jaren 50 keuken waar (dementerende) bejaarden worden ontvangen voor o.a. spek en ei en koffie, een initiatief waar wij met groot plezier onze jaarlijkse donatie van € 100,-- aan toe laten komen.

 

2017:

De Hardloopvrienden Elsloo dragen Conincxpop Elsloo een warm hart toe.
Het bestuur is van mening dat deze traditie voor Elsloo behouden moet blijven.
Er werd daarom door het bestuur besloten om een donatie van 100 euro aan Conincxpop te doen.

 

2016:

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Het doel van KiKa is om dit percentage te verhogen naar 95%.
KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen,
meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.
Het bestuur van de Hardloopvrienden Elsloo heeft daarom besloten om 100 euro te doneren aan KiKa.

 

2015:


Op zaterdagochtend 14 maart 2015 hebben onverlaten het historische theehuisje, gelegen naast Kasteel Elsloo en met uitzicht over het Maasdal richting België, tot op de grond toe afgebrand. Al snel werd besloten een nieuw en ‘hufterproof’ theehuisje op te bouwen op dezelfde plek. Het bestuur van de Hardloopvrienden Elsloo is van mening dat het erg belangrijk is dit soort historische elementen in en rondom Elsloo te bewaren en heeft besloten € 250,-- bij te dragen aan deze herbouw.

 

2014:

Stichting Hope Project India

Stichting Hope Project India ondersteunt een geweldig project in Dehradun in India. Deze Stichting heeft een kindertehuis HOPE HOME opgericht, waar kinderen uit de sloppenwijken scholing, voeding, medische zorg en onderdak krijgen. Iedere euro die de Stichting ontvangt komt ten goede aan de kinderen uit de sloppenwijken. Bovendien gaan bestuursleden van de Stichting regelmatig (overigens volledig op eigen kosten)  naar India om te overleggen en te kijken hoe het allemaal functioneert. www.hope-project-india.nl
Het bestuur van Hardloopvrienden Elsloo heeft voor 2014 besloten om deze Stichting uit de gemeente Stein als goed doel te steunen met een donatie van 100 euro.

 

 

2013:

Ramp Filipijnen 2013

Zoals jullie allemaal wellicht nog weten is er door een orkaan in 2013 een ramp gebeurt op de Filipijnen. Huizen weg, geen eten, geen onderdak en dat voor meer mensen dan er in de hele provincie Limburg wonen.

Het bestuur van de Hardloopvrienden Elsloo heeft daarom in 2013 besloten om 100 euro te doneren aan giro 555.